Oproep tot heropening musea Oproep tot heropening musea - 14 January 2022