Te zien in: Stedelijk Museum Zutphen

Verschuur, Gezicht op Zutphen

Wouterus Verschuur was in zijn tijd een bekend schilder, met een grote voorliefde voor paarden en stadsgezichten. Hij reisde regelmatig door Gelderland, en deed daarbij vaak ook Zutphen aan. Het schilderij is niet helemaal topografisch correct. Zo is bijvoorbeeld de Wijnhuistoren te hoog afgebeeld  en de loop van de IJssel is ook enigszins aangepast. Toch is het schilderij, dat geen datering heeft, vrij nauwkeurig te dateren vanwege de pontonniers en hun tenten voor de stadsmuur. Zij hadden in die tijd ter plaatse een oefenterrein. Ook zien we dat een begin is gemaakt met de sloop van de vesting aan de rivierzijde. Hiervoor kreeg de stad in 1855 toestemming, ten behoeve van de aanleg van de IJsselkade.