Te zien in: Stedelijk Museum Zutphen

Stadsbrief

De oorspronkelijke stadsrechtbrief, uitgegeven door graaf Otto I van Gelre en Zutphen (1182-1207) rond 1195, is helaas verloren gegaan. Zijn opvolger, graaf Gerard IV (1207-1229), bevestigde de stadsrechten met een nieuw exemplaar. Door Zutphen stadsrechten te verlenen, versterkte de graaf de stad als militair en economisch steunpunt, met name tegenover het bisschoppelijke Deventer.

Voortaan mocht de stad haar eigen bestuur kiezen, eigen rechtsregels en verordeningen opstellen en ook recht spreken. Veel van de latere stadsrechtverleningen in Gelre waren afgeleid van de Zutphense stadsrechtverlening, waardoor deze wel de ‘moeder van de Gelderse stadrechten’ genoemd werd.