De museumwinkel is open. Het museum helaas nog niet.

De museumwinkel is open. Het museum helaas nog niet.

Te zien in: Stedelijk Museum Zutphen

Stadszegel van Zutphen

Naast bodestaven, panderstaven en bodebussen was het Zutphense stadszegel het belangrijkste waardigheidsteken van de stad Zutphen. In vergelijking met vrijwel alle andere Gelderse middeleeuwse stadszegels, was het Zutphense zegel uit 1343 extra groot, een teken van de positie die Zutphen binnen het hertogdom innam. Behalve het zogenaamde grootzegel was er ook een contrazegel, dat gebruikt werd om belangrijke beslissingen in elk geval door twee personen te laten ‘bezegelen’. Zutphens had in deze periode twee burgemeesters.