Te zien in: Museum Henriette Polak

Charlotte van Pallandt, Portret van Fred Carasso, 1969, brons

Dit portret van Fred Carasso uit 1969 vormt niet alleen een hoogtepunt in het oeuvre van Charlotte van Pallandt, maar ook in de Nederlandse portretkunst van de twintigste eeuw.

Charlotte van Pallandt heeft veel portretten gemaakt. Bijzonder aan haar manier van werken is dat ze eerst haar modellen uitgebreid analyseerde om vervolgens in het uiteindelijke beeld de pure essentie weer te geven. Zij zegt: “Het is mij nooit te doen geweest om de gelijkenis, de nabootsing.[…] Het is de constructie, de compositie, de plastiek, die bij mij voorop staat. Dan pas komt de vorm. Als je aanvoelt hoe iemand is, komt het wezen er vanzelf in.”

Hier is de constructie van horizontale en verticale lijnen en vlakken prachtig zichtbaar gebleven. Toen Fred Carasso plotseling, tijdens de totstandkoming van dit portret overleed, besloot ze het portret niet verder af te maken, omdat het volgens haar indringend de essentie van Carasso’s  karakter weergeeft.